Articol de opinie: Cultura comună, parte integrantă a identității europene

13 Jan 2016

“Investițiile în cultură aduc beneficii atât economiei UE cât și identității noastre europene comune”, scrie europarlamentarul Mircea Diaconu într-un articol de opinie recent publicat în The Parliament Magazine. Prezentăm, în continuare, traducerea articolului.


 

Cultura comună, parte integrantă a identității europene

UE trebuie să sprijine cultura europeană, în primul rând, datorită istoriei sale bogate și îndelungate. Europa însăși este, înainte de orice, un spațiu cultural. Mai mult, majoritatea problemelor cu care se confruntă astăzi continentul – în special criza migraționistă și conflictele culturale – sunt mai bine tratate dintr-o perspectivă culturală decât dintr-una a forței. Europa este păstrătoarea unui imens și unic patrimoniu cultural. Nu degeaba i se mai spune „bătrânul continent”.

Cu toate acestea, sprijinul financiar pentru cultură este o atribuție care revine, în principal, statelor membre. Uniunea Europeană finanțează îndeosebi proiecte culturale de cooperare, cum ar fi cele susținute prin programul Europa Creativă, dar și alte proiecte care au legătură cu cultura și care sunt eligibile în cadrul programelor Orizont 2020, Europa pentru Cetățeni, sau în cadrul fondurilor structurale.

Totuși, în opinia mea, acest lucru nu este suficient. Problema nu este reprezentată atât de mult de planificarea bugetară, ci mai degrabă de însăși filozofia care stă la baza “conceptului european”.

Ar trebui să consolidăm legăturile culturale care leagă națiunile noastre și care stau la baza identității noastre europene comune. Fără referințele culturale, Uniunea Europeană nu este nimic mai mult decât o piață comună. Asta ne dorim cu adevărat?

Avem nevoie de o strategie UE adecvată pentru cultură. Și exact asta s-a încercat în Parlamentul European prin adoptarea recentă a raportului “Către o abordare integrată a patrimoniului cultural european.

Este important să admitem rolul culturii în dezvoltarea economică și să recunoaștem marele potențial al acestui sector în ceea ce privește randamentul investiției. Avem acum suficiente studii și date – un exemplu excelent fiind studiul “Patrimoniul cultural contează pentru Europa” publicat în 2015 – care ne-au demonstrat că investițiile în cultură și patrimoniul cultural generează o creștere economică durabilă și venituri de până la €26 pentru fiecare euro cheltuit.

În plus, locurile de muncă oferite de sectorul cultural în general – și de sectorul patrimoniului cultural în mod special – sunt exact genul de locuri de muncă de înaltă calificare pe care le caută europenii. Mai mult, siturile de patrimoniu nu vor părăsi Uniunea Europeană în căutarea forței de muncă mai ieftine

Prin urmare, toate aceste argumente ne indică faptul că sectorul cultural ar trebui să aibă o prioritate mai mare pe agenda politică a UE, atât în privința planificării bugetare, cât și în cea a activității politice.

The Parliament Magazine

Cultura comună, parte integrantă a identității europene