COMISIA PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE

27 Oct 2014

Comisia de cultură și educație – CULT are competențe în chestiuni privind aspecte culturale ale activității Uniunii Europene, cum ar fi cunoașterea și difuzarea culturii, promovarea diversității culturale și lingvistice, conservarea și protejarea patrimoniului cultural, schimburile culturale și creația artistică. De asemenea, în preocupările Comisiei se află și politica Uniunii în domeniul educației, inclusiv la nivelul învățământului superior, promovarea sistemului de școli europene și de formare pe tot parcursul vieții, precum și politicile în domeniile tineretului, sportului, activităților recreative și  audiovizual. Alte competențe ale CULT includ aspectele culturale și educative ale societății informaționale, politica informațională, politica în domeniul mass-media și cooperarea cu țările terțe în sfera culturii și educației, relaționarea cu organizații și instituții internaționale pertinente.