Comisia parlamentară mixtă Uniunea Europeană-Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

28 Oct 2014

Comisia parlamentară mixtă Uniunea Europeană-Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a fost constituită în 2004 și este compusă dintr-un număr egal de membri ai Parlamentului European și ai Adunării Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei. Misiunea Comisiei este de a examina toate aspectele relațiilor dintre Uniunea Europeană și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, în special punerea în aplicare a Acordului de asociere și stabilizare. Comisia este abilitată să adreseze recomandări Parlamentului European, Adunării și Guvernului Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene. Comisia parlamentară mixtă se întrunește de două ori pe an.