Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

27 Oct 2014

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale – EMPL este competentă în probleme privind politica ocupării forței de muncă, securitatea socială, condițiile de muncă, integrarea și protecția socială, drepturile lucrătorilor, măsurile de garantare a sănătății și securității la locul de muncă. Totodată, EMPL are în atenție politica de formare profesională, inclusiv calificările profesionale, libera circulație a lucrătorilor și pensionarilor, dialogul social și combaterea discriminării la locul de muncă sau pe piața muncii. Comisia are competențe în privința Fondului Social European și în relaționarea cu Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, Fundația Europeană de Formare, Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă, precum și cu alte organisme ale UE și organizații internaționale pertinente.