Comisia Europeană și Fondul european de investiții au lansat o nouă schemă de garanții

12 Jul 2016

Comisia Europeană și Fondul european de investiții (FEI) au lansat la sfârșitul lunii iunie o garanție în valoare de 121 de milioane € pentru a sprijini IMM-urile din sectoarele culturale și creative prin intermediul instituțiilor financiare. Se așteaptă ca această schemă să genereze în următorii șase ani împrumuturi bancare în valoare de peste 600 de milioane €.

Grație acestei inițiative, FEI va putea oferi gratuit garanții și contragaranții anumitor intermediari financiari, astfel încât aceștia să poată furniza mai multe credite antreprenorilor din mediile culturale și creative. Băncile comerciale și de retail, băncile de promovare și alți intermediari financiari care vor beneficia de garanție vor sprijini peste zece mii de IMM-uri dintr-o gamă largă de sectoare, cum ar fi cel audiovizual (incluzând filme, televiziune, filme de animație, jocuri video și multimedia), festivaluri, muzică, literatură, arhitectură, arhive, biblioteci și muzee, artizanat artistic, patrimoniu cultural, design, arta spectacolului, editare, radio și arte vizuale.

Creat în cadrul programului Europa creativă, care este programul principal al UE pentru sectoarele culturale și creative, instrumentul financiar va fi gestionat de Fondul european de investiții, în numele Comisiei Europene. IMM-urile europene ar trebui să beneficieze de această schemă de la sfârșitul anului 2016.

Günther H. Oettinger, comisarul pentru economie digitală și societate digitală, a salutat inițiativa:

Ideile și companiile creative au nevoie să experimenteze și să își asume riscuri pentru a prospera, în beneficiul societății și al economiei noastre. Dorim să le sprijinim să obțină împrumuturi bancare care, în mod obișnuit, nu le-ar fi fost acordate.

Roger Havenith, directorul general adjunct al FEI, a declarat:

Sprijinirea întreprinderilor să se extindă și să aibă acces la soluții de finanțare bazate pe piață reprezintă o prioritate pe agenda Comisiei Europene. Furnizarea de protecție împotriva riscului de credit și consolidarea capacităților organismelor de finanțare sunt două elemente esențiale pentru a sprijini IMM-urile din sectoarele culturale și creative. Mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative va ajuta înființarea și dezvoltarea, în întreaga Europă, a unor IMM-uri active în domenii diverse, de la filme și festivaluri până la muzică și muzee.


 

În UE, în sectoarele creative și culturale există peste 7 milioane de locuri de muncă, acestea realizând 4,2 % din PIB-ul UE. Accesul la finanțare poate fi dificil pentru aceste sectoare, din mai multe motive. Principalul motiv este natura necorporală a activelor și a colateralelor acestora, faptul că piața este limitată, nesiguranța în privința cererii și lipsa experienței în rândul intermediarilor financiari, experiență care este necesară pentru a aborda specificitățile sectoarelor.

Noul Mecanism de garantare pentru sectoarele culturale și creative va consolida capacitățile intermediarilor financiari, oferindu-le expertiză specifică cu privire la principalele caracteristici ale acestor sectoare (de exemplu, modele de afaceri specifice și evaluarea riscului de credit în aceste sectoare). În acest scop, FEI va lansa o cerere deschisă de oferte prin care va selecționa unul sau mai mulți prestatori (de exemplu, o societate de consultanță specializată în ceea ce privește modul de funcționare a sectoarelor culturale și creative). Intermediarii financiari vor putea beneficia gratuit de astfel de activități de formare.

FEI va publica o cerere de exprimare a interesului la care instituțiile financiare eligibile (bănci, instituții de garantare, fonduri etc.) vor putea trimite candidaturi. FEI va selecționa intermediari financiari care vor putea apoi să acorde noi finanțări IMM-urilor din sectoarele vizate. Intermediarii financiari vor avea obligația de a prezenta rapoarte detaliate privind produsele financiare pe care le vor propune IMM-urilor și privind utilizarea acestora.

Această inițiativă se înscrie în eforturile Comisiei de a sprijini investițiile și de a asigura o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare noi și a celor existente, care este obiectivul Planului de investiții pentru Europa. Inițiativa completează totodată activitatea desfășurată în cadrul Strategiei privind piața unică digitală, cu scopul de a crea mediul adecvat pentru ca sectoarele culturale și creative, în special întreprinderile mai mici, să prospere în era digitală.

Fondul european de investiții

Misiunea principală a Fondului european de investiții (FEI) este de a sprijini microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa prin facilitarea accesului la finanțare. FEI creează și dezvoltă capital de risc, capital de creștere și instrumente de garantare și de microfinanțare care vizează în mod specific acest segment de piață. În cadrul acestui rol, FEI promovează obiectivele UE de sprijinire a inovării, a cercetării și dezvoltării, a spiritului antreprenorial, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă.

Mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative și programul „Europa creativă”

Creat în cadrul componentei intersectoriale a programului „Europa creativă”, acest nou instrument financiar este primul de o asemenea amploare destinat sectoarelor culturale și creative. Instrumentul urmărește același obiectiv ca și componenta pentru IMM-uri a Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), care se află la baza Planului de investiții pentru Europa: intensificarea activității de creditare în favoarea IMM-urilor pentru ca acestea să-și extindă activitățile.


 

„Europa creativă” este un program cu o durată de 7 ani (2014-2020), menit să sprijine actorii din domeniile culturale și creative. Programul are un buget de 1,46 miliarde € pentru întreaga perioadă. Acesta este compus din programul MEDIA, care contribuie la dezvoltarea și distribuția operelor audiovizuale europene, programul CULTURA, care sprijină inițiativele sectorului cultural promovând, de exemplu, cooperarea transfrontalieră și traducerile literare, și din COMPONENTA INTERSECTORIALĂ. Obiectivul programului „Europa creativă” este de a promova diversitatea culturală, de a încuraja difuzarea culturii și creativității europene și de a consolida competitivitatea sectoarelor culturale și creative.