Conferință pe teme de patrimoniu, organizată în cetatea Sighișoarei în cadrul programului Președinției române a Consiliului Uniunii Europene

15 Apr 2019

Mircea Diaconu a participat, între 11 și 13 aprilie 2019, la conferința „Patrimoniul european: experiențe comune și particularități regionale”, alături de factori de decizie din state membre și partenere ale Uniunii Europene, reprezentanți ai mediului academic și ai instituțiilor și organismelor profesionale din domeniul patrimoniului cultural, experți independenți, reprezentanți ai ONG-urilor și ai comunităților active în domeniu.

Principalele teme abordate în cadrul conferinței au vizat educația și formarea, cercetarea pentru protejarea patrimoniului cultural, evoluțiile teoretice recente în domeniul patrimoniului și măsura în care acestea se reflectă în practica din țările UE, economia patrimoniului, impactul social, factorul comunitar și cadrul juridico-administrativ al activității din domeniul patrimoniului.

Pe parcursul dezbaterilor s-au formulat, în perspectiva următoarelor mecanisme europene de finanțare, recomandări utile privind calitatea în practica patrimoniului cultural, identificându-se soluții referitoare la acțiunile care trebuie întreprinse la toate nivelurile pentru a se asigura o practică a patrimoniului cultural mai echilibrată și mai coerentă în Uniunea Europeană.

Conferința a prilejuit prezentarea unor exemple de bune practici, recunoscute prin Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural (Premiile Europa Nostra), precum și efectuarea de vizite de studiu în teren și tururi ghidate ale orașului gazdă, Sighișoara.

 

 

În intervenția sa din debutul conferinței, Mircea Diaconu a arătat că deși domeniul patrimoniu-cultură a fost în bună măsură privit drept o Cenușăreasă atunci când a fost vorba despre alocări sau tăieri bugetare, în perioada actualei legislaturi a Parlamentului European “bugetele pentru marile proiecte culturale-patrimoniale au început să crească, amețitor, vertiginos, așa încât mai deunăzi, când aproape s-a finalizat Europa Creativă, cel mai mare program multianual pe cultură, aproape s-a dublat bugetul”.

Eurodeputatul a apreciat atmosfera din cadrul Comisiei pentru Cultură și Educație a Parlamentului European, care a obținut rezultate “de neimaginat până acum” în privința tuturor programelor și proiectelor pe care le-a avut în lucru.

 

imagine_MD

Pe mine m-a interesat schimbarea percepției asupra acestui domeniu, care este de o importanță uriașă și nu poate fi cuantificat (…) Efectul nu este în cifre imediate, nu este ca la restaurant, cât bagi, cât scoți, e atât de delicat – mare parte din lumea politică nu înțelege acest lucru. Dacă discutăm de cultură-educație sunt forme de educație superioară care intră de peste tot în individ, în societăți și produc efecte, bune sau rele.

Am, la finalul mandatului, genul acesta de mulțumire, de împăcare. De la primul raport pe care l-am făcut, care s-a numit Pentru o abordare integrată a patrimoniului european,  am încercat să introducem, eu și echipa mea, câteva fraze cu efecte pe acest domeniu, care au devenit realitate prin documentul de la Veneția, și este mulțumirea cea mai mare.

Mircea Diaconu, vicepreședinte al Comisiei pentru Cultură și Educație, PE

 

Evenimentul de la Sighișoara a oferit participanților o bună oportunitate de a face pași înainte către o viziune mai amplă asupra calității în practica patrimoniului cultural, de a înțelege mai bine mecanismele și elementele specifice ale acestuia la nivel regional și local și de a se angaja în efortul pentru atingerea acestui obiectiv, așa cum acesta a fost conturat pe parcursul Anului european al patrimoniului cultural 2018.