Dezbatere la Comisia CULT pe tema abordării integrate a patrimoniului cultural european

9 Dec 2014

La solicitarea eurodeputatului Mircea Diaconu, raportor din partea Parlamentului European pe tema patrimoniului cultural european, în organizarea Comisiei pentru Cultură şi Educaţie (CULT), la sediul din Bruxelles al forului legislativ european a avut loc, săptămâna trecută, dezbaterea publică intutlată “O abordare integrată a patrimoniului cultural în Europa: stadiu actual şi perspective”. Patru experţi internaţionali în domeniul patrimoniului cultural, între care și un român, au prezentat diferite aspecte referitoare la protejarea, promovarea, digitizarea si valorizarea turistică a patrimoniului cultural în diferite state europene.

Profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, din București și totodată președinte al ICOMOS România (ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, Comitetul Internațional al Monumentelor și Siturilor), arhitectul Sergiu Nistor, care a fost invitat la activitate la propunerea europarlamentarului Mircea Diaconu, a vorbit despre necesitatea adoptării de noi modele de guvernanță participativă care pot fi aplicate domeniului cultural. Sergiu Nistor a evidențiat, în acest sens, rolurile ce revin componentei economice, autorităților publice și cetățenilor în acțiunea de protejare, promovare și dezvoltare regională a siturilor de patrimoniu cultural. Element cheie al noii strategii europene în domeniul patrimoniului cultural, guvernanța participativă, care se bazează pe participarea activă a cetățenilor și organizațiilor non-profit, se dezvoltă ca alternativă la modelele etatiste aflate în curs de perimare, acestea nemaireușind să protejeze patrimoniul european la standardele cerute de convenţiile internaționale.

Bénédicte Selfslagh, expert internațional pe probleme de patrimoniu și vicepreședinte al ICOMOS Belgia, a vorbit despre rolul jucat de statele membre ale Uniunii Europene și de organizațiile internaționale care activează în domeniul protejării patrimoniului cultural în a răspunde la provocările actuale ale domeniului. Un alt expert, profesorul Aled Gruffydd Jones, director al Bibliotecii Naționale a Țării Galiilor,  a ridicat problema digitizării patrimoniului material, punând accentul pe necesitatea garantării accesului publicului la colecțiile realizate în sistem digital. Încercând să explice dimensiunile abordării integrate a problematicii patrimoniului, profesorul Jacek Purchla, director al Centrului Cultural Internațional din Cracovia (Polonia) a adus în discuție rolul așezărilor urbane în protejarea și promovarea patrimoniului cultural în general și a peisajului urban cu valoare istorică în mod special.

 Dezbaterea din cadrul Comisiei CULT este menită să sprijine elaborarea de către eurodeputatul Mircea Diaconu a raportului referitor la strategia integrată a patrimoniului cultural pentru Europa, document solicitat de Parlamentul European după ce Consiliul European a formulat, în luna mai a acestui an, o serie de recomandări pe această temă, iar în iulie Comisia Europeană a publicat o comunicare în care se evidenţia necesitatea relansării sectorului patrimonial. Raportul pe care îl va redacta Mircea Diaconu va fi prezentat, dezbătut și apoi supus votului în cadrul Comisiei CULT, după care va fi introdus pe ordinea de zi a sesiunii plenare a Parlamentului European.