Garanția pentru tineri – Comisia EMPL

12 Jun 2015

Ultimele ședințe din cadrul Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale din Parlamentul European au adus în discuție printre numeroasele subiecte dezbătute, situația pe piața muncii a așa-zisei “generații pierdute”, a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-25 de ani.

Aceștia reprezintă grupul care întâmpină cel mai adesea dificultăți în identificarea de locuri de muncă. Pe de-o parte datorită lipsei de experiență, pe de altă parte datorită numărului redus de competențe profesionale, în comparație cu majoritatea adulților deja integrați în câmpul muncii. La acestea se adaugă factorii contextuali, care includ: schimbările demografice și economice, accentul slab pus pe sistemul de educație și training, o lipsă de corelare cu educația vocațională și școlile de ucenicie, care accentuează profund problema și restrâng oportunitățile de angajare existente pe piață la nivel global.

În mod ironic, tinerii reprezintă forța de muncă a viitorului și resursa strategică care va susține competitivitatea organizațiilor și a statelor pe termen lung. Discordanța între cerințele actuale ale pieței muncii și specializările oferite de sistemele de educație a statelor membre va determina înfrânarea creșterii economice și va schimba definitiv modul în care vom aborda provocările de pe piața muncii. De exemplu, în industria TIC (Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor) din Germania, Marea Britanie și Franța există un excedent de cerere de specialiști pe când în țări precum Polonia sau Spania există șomeri cu această specializare.

În acest sens, Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale din Parlamentul European axează documentele de lucru pe diferite direcții de acțiune, de la inițiative legislative concentrate pe îmbunătățirea politicilor economice, disciplină bugetară, creșterea și crearea de noi locuri de muncă până la întărirea responsabilităților statelor membre.

Comisia Europeană accentuează dorința de schimbare a situației actuale prin crearea de programe care să ofere oportunități egale pe piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la piața muncii și dialog social prin implicarea actorilor pe plan național și european dar și între angajatori și angajați.

La ședința din data de 28 mai a Comisiei din Parlament, Marianne Thyssen, Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă a reamintit faptul că există, pentru anul 2015, 30 de milioane de euro disponibile pentru statele membre ai cărui beneficiari pot fi cel puțin 600 de mii de tineri. Ea a menționat de asemenea faptul că programul “Garanția pentru tineri” e menit să fie un stimulent, un sprijin iar șomajul nu trebuie să devină un mod de viață.

Pentru a face din “Garanția pentru tineri” o realitate, Consiliul a creat “Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor”, care este un instrument al Uniunii, conceput pentru a combate această problemă în rândul tinerilor. Astfel, pentru perioada 2014-2020 au fost alocate 6 miliarde de euro în special zonelor din Europa unde șomajul pentru segmentul 15-25 de ani depășește 25%.

Până acum, acest instrument a avut rezultate extrem de variate în statele membre în care a fost implementat. Există state în care acesta a funcționat foarte bine iar altele în care nu a funcționat bine sau deloc. Unul din motive îl constituie lipsa fondurilor publice alocate proiectelor care propun tinerilor un loc muncă, un stagiu sau o formare profesională. Astfel, statele membre cele mai afectate de șomajul în rândul tinerilor sunt, totodată, cele care întâmpină cele mai mari greutăți în asigurarea cofinanțărilor.

În acest sens, Comisia Europeană a decis să acționeze prompt prin deblocarea a 1 miliard euro pentru anul 2015 care le permite statelor membre să lanseze proiectele de care au nevoie, iar Parlamentul a votat pentru susținerea acestui demers.

Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale din Parlamentul European se concentrează pe trei linii principale:

  • investirea în îmbunătățirea resurselor informaționale pentru tineri;
  • investiții menite să sporească accesul tinerilor la programe de training pentru dezvoltarea de competențe specifice locului de muncă
  • crearea și angrenarea de programe de training și internship care să stimuleze acumularea de experiență.

Parlamentul European și Uniunea Europeană pot juca un rol cheie în susținerea reformelor instituționale de la nivelul statelor membre și totodată să sprijine și să promoveze o legislație echilibrată în privința protejării tinerilor pe piața muncii, însă responsabilitatea principală le revine statelor membre, prin corelarea cererii și a ofertei existente pe piață dar și prin asigurarea sustenabilității sociale și politice a reformelor pieței muncii.

Anca Odobleja, stagiar


Link-uri utile pentru România

www.garantiapentrutineret.ro

Comisia Europeană