Mircea Diaconu în sprijinul dezvoltării artizanatului și meșteșugurilor românești

7 Oct 2015

Europarlamentarul Mircea Diaconu supune atenției meșteșugarilor, artizanilor și asociațiilor de profil din România o rezoluție nelegislativă adoptată în această săptămână de Parlamentul European, prin care se propune extinderea protecției originii geografice din Uniunea Europeană de la produsele agricole către bunurile realizate local și produsele artizanale care își au originea în meșteșugurile tradiționale. Scopul extinderii îl reprezintă oferirea de garanții consumatorilor, conservarea patrimoniului cultural și stimularea dezvoltării economiilor locale.

Cei interesați de această problematică sunt invitați să facă propuneri pentru identificarea principalelor probleme existente în domeniu, în perspectiva organizării unei întruniri naționale dedicate valorificării potențialui economic și cultural din acest sector, atât în România, cât și în cadrul Uniunii Europene. Principalele teme ale dezbaterilor vor viza creșterea vizibilității pe piața românească și pe cea europeană atât a meșteșugarilor, cât și a produselor și serviciilor realizate de aceștia, dezvoltarea uceniciilor prin conservarea know-how-ului tradițional și realizarea de investiții în educație și formare, pentru ca în domeniu să lucreze profesioniști calificați, și îmbunătățirea legislației în scopul creării unui sistem de protecție a indicației geografice a produselor neagricole.

În calitate de europarlamentar responsabil pentru elaborarea avizului Comisiei pentru Cultură și Educație (CULT) referitor la raportul Rozière, prin care s-a adoptat rezoluția Parlamentului European, Mircea Diaconu a susținut crearea unei legislații comune la nivelul Uniunii Europene pentru evitarea contrafacerilor și concurenței neloiale, a depopulării și distrugerii zonelor rurale și pentru promovarea turismului și crearea de noi locuri de muncă. Avizul CULT subliniază atât importanța menținerii indicațiilor geografice deja existente, cât și permiterea coexistentei sistemelor naționale de protecție a indicațiilor geografice cu un sistem uniform la nivelul Uniunii Europene.

În Uniunea Europeană nu există încă o legislație comună privind produsele neagricole. Comisia Europeană a identificat până în prezent peste 800 de produse care ar putea fi vizate, între acestea aflându-se și ceramica din regiunile Corund, Cucuteni, Horezu, Maramureș și Oboga.

 

Vă invităm să ne contactați


Biroul din România
contact@mirceadiaconu.ro

Biroul din Bruxelles
mircea.diaconu@europarl.europa.eu
+0032 228 45823


Link-uri utile

Raportul Rozière

 Avizul CULT