Mircea Diaconu în sprijinul dezvoltării industriilor culturale și creative

10 Nov 2016

 Comisia pentru Cultură și Educație și Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie au adoptat astăzi Raportul comun referitor la o politică europeană coerentă pentru industriile culturale și creative (ICC).

Ca raportor din umbră din partea grupului politic ALDE din Parlamentul European, Mircea Diaconu a propus și a sprijinit mai multe măsuri pentru valorificarea ICC precum înființarea unui ghișeu unic (de exemplu, un site internet) care să evidențieze oportunitățile de finanțare în domeniu, conservarea și promovarea meseriilor artizanale și îmbunătățirea cooperării dintre școlile de artă și întreprinderile din sectorul cultural și creativ.

 “În pofida potențialului economic al acestor industrii, care reprezintă mai mult de 3% din PIB-ul Uniunii Europene, sectorul este în mare parte neexploatat și subevaluat, în special în ceea ce privește accesul la finanțare pentru noile afaceri și pentru IMM-uri,” a declarat Mircea Diaconu, Vicepreședinte al Comisiei pentru Cultură și Educație.


La nivelul Uniunii Europene, sectorul ICC asigură locuri de muncă pentru circa 5 milioane de persoane. În România, doar în regiunea București‐Ilfov, există peste 12 mii de firme în industriile creative, cu peste 50 mii de salariați.

 

imagine_MD

Dacă Europa se vrea competitivă în actualul context global, trebuie să stabilim condițiile necesare pentru ca inovarea și creativitatea să se dezvolte în cadrul unei noi culturi antreprenoriale. Din punctul meu de vedere, cele mai importante condiții sunt simplificarea accesului la fondurile UE pentru aceste industrii și asigurarea accesului egal al operatorilor culturali din toate statele membre la mecanismul de garantare – noua facilitate financiară aferentă programului Europa Creativă.

Mircea Diaconu