Mircea Diaconu sprijină adaptarea drepturilor de autor la era digitală

20 Jan 2016

Prin votul său favorabil acordat marți, 19 ianuarie, în plenul de la Strasbourg al Parlamentului European, cu privire la piața unică digitală, Mircea Diaconu și-a exprimat sprijinul în legătură cu nevoia de adaptare a drepturilor de autor la era digitală, cu remunerarea justă și adecvată a creatorilor, precum și referitor la tratarea domeniului audiovizual astfel încât să se respecte Convenția UNESCO privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale.

Întocmit de eurodeputații Kaja Kallas (ALDE, Estonia) si Evelyne Gebhardt (S&D, Germania), raportul, intitulat Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală, evidențiază faptul că activitățile profesionale sau modelele de afaceri bazate pe încălcarea drepturilor de autor sunt considerate amenințări serioase la adresa funcționării pieței unice digitale. Totodată, raportul subliniază faptul că abordarea referitoare la excepțiile și limitările în materie de drepturi de autor ar trebui să se bazeze exclusiv pe nevoi demonstrate și să nu aducă atingere diversității culturale a Europei, finanțării acestui domeniu și remunerării echitabile a autorilor.

Documentul răspunde celor 16 inițiative ale Agendei Digitale pentru Europa, care au fost propuse de Comisia Europeană în luna mai 2015 cu scopul mai bunei exploatări a potențialului tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), favorizării inovării și creșterii economice.

În raport sunt menționate atât acțiunile care trebuie întreprinse pentru a finaliza piața unică digitală, cât și efectele acestei piețe unice asupra societătii și economiei europene în ansamblu, acțiuni și efecte care se bazează pe:

  (1) un acces mai bun al consumatorilor și întreprinderilor la bunuri și servicii digitale în întreaga Europă;

  (2) crearea condițiilor adecvate de funcționare și a unui mediu de concurență echitabilă pentru dezvoltarea rețelelor digitale și a serviciilor inovatoare;

  (3) valorificarea la maximum a potențialului de creștere a economiei digitale.

Pe lângă modernizarea reglementării drepturilor de autor, raportul Kallas/Gebhardt prevede stimularea competențelor digitale și de învățare, posibilitatea cetățenilor europeni de a se bucura de servicii online indiferent de țara în care se află, promovarea reformelor în domeniul telecomunicațiilor. Alte referiri ale raportului privesc livrarea transfrontalieră a coletelor poștale în condiții de înaltă calitate și la prețuri accesibile, reducerea impactului TVA și al obstacolelor aferente în cazul vânzărilor transfrontaliere, precum și dezvoltarea e-guvernării.

Strategia pieței unice digitale reprezintă o oportunitate semnificativă și pentru România, îndeosebi în privința stimulării competențelor digitale și de învățare, respectiv a reformei domeniului drepturilor de autor. Conform raportului de țară publicat de Comisia Europeană în anul 2015, forța de muncă din România deține cel mai slab nivel de abilități IT din Europa: 77% din forța de muncă de la noi nu are astfel de abilități, comparativ cu media UE de 32%. Modernizările propuse în privința drepturilor de autor au potențialul de creare de noi oportunități pentru artiștii și creatorii de conținut români și de îmbunătățire a cadrului de respectare a acestor drepturi.