Mircea Diaconu sprijină restauratorii europeni

14 Oct 2015

Miercuri, 14 octombrie, Mircea Diaconu, vicepreședinte al Comisiei pentru Cultură și Educație CULT, și Silvia Costa, președintele CULT, au găzduit, la sediul din Bruxelles al Parlamentului European, o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai IMM-urilor din domeniul restaurării patrimoniului cultural european, ai Parlamentului și Comisiei Europene și ai unor asociații non-guvernamentale de profil din Europa.

Eurodeputatul Mircea Diaconu a mulțumit Asociației europene a antreprenorilor de restaurare a patrimoniului arhitectural A.E.E.R.P.A. și Fundației Ars Civilis pentru participarea la eveniment, subliniind importanța IMM-urilor de profil în promovarea patrimoniului cultural, dar și în dezvoltarea economică prin crearea de ucenicii, locuri de muncă și profesioniști în domeniu.

De altfel, raportul Mircea Diaconu, intitulat ”Către o abordare integrată a patrimoniului cultural”, care a fost adoptat de Parlamentul European în septembrie 2015, vine în sprijinul industriei mici și mijlocii de restaurare, identificând câteva obstacole principale în acest domeniu: diminuarea fondurilor naționale și dificultatea accesării fondurilor europene, lipsa forței calificate de muncă și absența unui mecanism european de control al calitătii.

Raportul solicită Comisiei să adapteze cerințele calendarului de management de proiect pentru fondurile structurale pentru a răspunde nevoilor specifice proiectelor de conservare și restaurare.

imagine_MD

Noi, în calitate de Comisie CULT, vom face cât de mult putem pentru a promova activitătile asociațiilor și companiilor din domeniu, cum sunt cele prezente astăzi aici, care se luptă în fiecare zi cu lipsa de finanțare și alte obstacole. Valoarea economică a domeniului cultural trebuie nu doar recunoscută ci și exploatată.

Un proiect de restaurare a unui sit de patrimoniu nu este numai o simplă enumerare de facturi. Raportul nostru solicită includerea în regulamentul programelor europene a unor mențiuni obligatorii cu privire la calitatea lucrărilor de restaurare. Fără acestea putem distruge cu fonduri europene ceea ce n-au distrus mii de ani de intemperii sau de războaie.

Să încetăm să ne mai ascundem, vă rog, în spatele faptului că toată informația este disponibilă pe Internet. Realitatea crudă este că domeniul cultural are o nevoie acută de finanțare în toate statele membre și trebuie să ajutăm operatorii culturali să folosească toate fondurile europene la care au dreptul.

Mircea Diaconu

Mircea Diaconu a evidențiat, totodată, cerința adresată Comisiei Europene de a organiza mai bine informația despre finanțarea patrimoniului cultural și de înființa un portal unic la nivelul Uniunii Europene.

Mai mult decât atât, eurodeputatul a arătat că raportul Diaconu invită Statele Membre să ia în considerare posibile stimulente fiscale în ceea ce privește lucrările de restaurare și conservare, dar și dezvoltarea unui cadru legal care să permită modele alternative de finanțare și administrare, facilitând implicarea comunității, participarea societății civile și dezvoltarea de parteneriate public-private.