Raportor din umbră pentru «Punerea în aplicare și îndeplinirea obiectivelor generale și specifice ale programului Europa Creativă»

1 Mar 2017

 

Pe 1 martie 2017, Parlamentul European a adoptat raportul Punerea în aplicare și îndeplinirea obiectivelor generale și specifice ale programului Europa Creativă, elaborat de  Silvia Costa (S&D), cu 503 voturi pentru, 57 de voturi împotrivă și 80 de abțineri. Raportul Costa analizează punerea în aplicare și îndeplinirea obiectivelor generale și specifice ale programului Europa Creativă, cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii domeniilor creative, culturii și audiovizualului.

 

imagine_MD

Ca raportor din umbră pentru Grupul ALDE, în cazul raportului colegei mele Silvia Costa, am identificat mai multe aspecte problematice pe care am încercat să le semnalez în contextul implementării și accesibilității programului Europa Creativă în țara noastră, și nu numai. Am insistat asupra creării unui echilibru geografic și sectorial în ceea ce privește mecanismul de garantare, dar și asupra accesului egal pentru proiectele din toate statele membre, inclusiv pentru organizațiile mici sau pentru inițiativele locale.

Mircea Diaconu