Raportul Diaconu privind «Patrimoniul cultural european», votat în unanimitate în Comisia CULT a Parlamentului European

16 Jun 2015

Ședința de marți, 16 iunie 2015, a Comisiei pentru Cultură și Educație (CULT) a Parlamentului European a avut o semnificație deosebită pentru Mircea Diaconu. Două dintre cele mai importante proiecte la care lucrează de la începutul mandatului au trecut de comisia de specialitate înainte de votul final al forului legislativ european. Raportul referitor la abordarea integrată a patrimoniului cultural european, respectiv Avizul privind Posibilitatea extinderii protecției indicațiilor geografice ale UE la produsele neagricole au fost apreciate unanim de colegii din Comisia CULT.


Raportul identifică principalele probleme din domeniul patrimoniului cultural și propune soluții concrete pentru rezolvarea acestora. Documentul solicită Comisiei Europene să pună în practică un concept de abordare integrată a problematicii și să asigure o mai bună colaborare între diferitele tipuri de politici publice care vizează acest domeniu. Deasemenea se propune stabilirea și alocarea adecvată a bugetului necesar pentru un «An european al patrimoniului cultural».

În privința finanțării europene a proiectelor care privesc patrimoniul cultural, raportul solicită înființarea unui portal unic care să colecteze informații de la toate programele Uniunii Europene dedicate acestui domeniu și care să prezinte  oportunități de finanțare, exemple de bune practici, precum și informații actuale cu privire la acțiuni și evenimente din sector.

Totodată, în raport se solicită acordarea unei atenții sporite calității proiectelor de restaurare a obiectivelor de patrimoniu, se subliniază  nevoia angajării în astfel de proiecte doar a personalului calificat și se cere instituirea unor mecanisme de control al calității în scopul prevenirii producerii de pierderi iremediabile.

Raportul îndeamnă Comisia Europeană să reconsidere criteriul de referință de 5 milioane de euro stabilit pentru proiecte de infrastructuri culturale la scară mică și subliniază necesitatea elaborării unor instrumente juridice pentru modele de guvernanță care să crească implicarea comunităților locale, a societății civile și a sectorului privat în activitățile de conservare și promovare a patrimoniului cultural.

imagine_MD

Pentru noi, românii, 15 iunie este ziua în care îl comemorăm pe cel mai iubit poet român. S-a întâmplat ca a doua zi să se voteze în Comisia pentru Cultură și Educație din Parlamentul European două dintre dosarele pentru care sunt responsabil… Interesul pentru aceste două subiecte a fost foarte mare, judecând după avalanșa de amendamente depuse, iar la votul final au fost aprobate în unanimitate. De aceea, întâi le-am cerut scuze colegilor pentru munca enormă, apoi mi-am transformat scuzele în mulțumiri din suflet, nu ca la Oscar.

Referitor la potențialul economic al patrimoniului cultural, raportul meu insistă asupra faptului că acest domeniu are capacitatea de a genera, pe termen lung, locuri de muncă de înaltă calificare, în contextul actual al nevoii urgente de soluționare a problemei șomajului în rândul tinerilor.

Mircea Diaconu, vicepreședinte al Comisiei pentru Cultură si Educație

 
 

Raportul afirmă totodată necesitatea de a se acorda patrimoniului cultural un loc precis în cadrul Planului de investiții pentru Europa al Comisiei Europene, din care, momentan, lipsește, și invită statele membre să planifice proiecte care ar putea avea ca efect dezvoltarea regională, crearea de noi locuri de muncă și păstrarea competențelor tradiționale legate de restaurarea patrimoniului cultural.

Documentul relevă și faptul că patrimoniul cultural poate contribui semnificativ la dezvoltarea industriilor culturale și creative, iar digitizarea acestuia va genera noi oportunități în domeniul cercetării, creării de locuri de muncă și dezvoltării economice.

Referitor la Avizul privind posibilitatea extinderii protecției indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole, Comisia CULT, la propunerea lui Mircea Diaconu, a recomandat Comisiei pentru afaceri juridice (JURI), competentă în fond, să includă în propunerea de rezoluție a Parlamentului European evidențierea potențialului economic al sistemelor de indicații geografice în privința creării de locuri de muncă, în special în zone rurale sau sărace.

Totodată, eurodeputații Comisiei CULT au solicitat Comisiei Europene să sprijine IMM-urile și producătorii individuali, care sunt esențiali pentru producția de artizanat și alte obiecte tradiționale, ceea ce va conduce la creșterea atractivității unor regiuni, stimularea vânzărilor unor categorii de produse și promovarea turismului în respectivele zone.


Puteți accesa rezultatul votului pe Raportul Diaconu aici