Raportul pe tema patrimoniului cultural european, dezbătut în Comisia CULT

23 Jan 2015

Proiectul de raport intitulat “Către o abordare integrată a patrimoniului cultural european”, al cărui coordonator este europarlamentarul Mircea Diaconu, a fost supus dezbaterii membrilor Comisiei pentru Cultură și Educație (CULT) a Parlamentului European, în cadrul unei ședințe care a avut loc în această săptămână.

Pe parcursul schimbului de opinii și sugestii s-a accentuat necesitatea continuării eforturilor în domeniul valorificării finanțărilor din fonduri europene pentru patrimoniul cultural, în acest sens fiind menționate îndeosebi programele „Europa Creativă” și „Orizont 2020”, care s-au dovedit a fi de succes până în prezent. S-a evidențiat, totodată, ideea de guvernanță participativă, ca model democratic și alternativă valoroasă care poate fi aplicată în vederea dinamizării instrumentelor de politici culturale.

Nu mai puțin animate au fost și discuțiile pe tema digitalizării patrimoniului cultural, cu scopul nu atât al arhivării acestuia, cât mai ales al apropierii generației tinere, prin noile tehnologii, de trecutul cultural european. Eurodeputații consideră că digitalizarea patrimoniului, realizată la un standard de profesionalism ridicat, prestabilit, poate constitui o șansă de relansare pentru Europa și societatea civilă, în general.

Feedback-ul primit din partea europarlamentarilor a fost unul pozitiv, aceștia apreciind maniera de abordare a tematicii raportului, în condițiile în care, din păcate, problematica patrimoniului și, în general, a culturii, rămâne la nivel de subapreciere în politicile generale europene. Aceasta este o stare de fapt care trebuie schimbată, au convenit membrii Comisiei, iar atenția și eforturile specialiștilor trebuie să fie îndreptate spre identificarea de noi oportunități de promovare a culturii și patrimoniului, și nu doar în direcția de salvare și protejare a acestora.

Alte proiecte de rapoarte dezbătute în cadrul respectivei ședințe a Comisiei CULT au fost “Către un consens reînnoit privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală: un plan de acțiune al UE”, “Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniune”, respectiv „Descărcarea de gestiune pe anul 2013: Bugetul general al UE – Comisia Europeană”.

Discuțiile au evidențiat realitatea potrivit căreia activitatea ilicită desfășurată în domeniul dreptului de proprietate intelectuală este deosibit de dificil de cuantificat, fiind necesare măsuri și planuri de acțiune în acest sens. În secțiunea referitoare la protecția drepturilor de proprietate intelectuală, Mircea Diaconu a arătat că “rigoarea legislativă trebuie să fie una fără cusur” în acest domeniu deosebit de delicat, în care există riscul ca de munca artiștilor să profite alții, pe nedrept. În contextul dublării ratei șomajului în rândul tinerilor, europarlamentarii au accentuat, pe parcursul dezbaterilor, necesitatea armonizării sistemelor de educație cu cerințele pieței muncii.