Sedința Comisiei pentru Cultură și Educație

21 Feb 2018

 

 

Comisia Parlamentului European pentru dezvoltare regională pregătește în momentul de față un dosar cu privire la stadiul actual al implementării politicii de coeziune. Ca raportor pentru avizul Comisiei de Cultură pe acest dosar, am solicitat sprijinul colegilor mei în înaintarea unor recomandări către Comisia Europeană atât pentru actuala cât și pentru viitoarea politică de coeziune (2021-2027). În linii mari, încercăm poziționarea educației și culturii la un etaj superior și nu în subsolul acestui gen de politici.

Totodată, am invitat statele naționale să elaboreze strategii culturale pe termen lung, astfel încât proiectele selectate să aibă un impact cât mai mare pe întreg teritoriul Uniunii Europene și, așa cum am mai făcut-o și cu alte ocazii, am insistat pe nevoia unui control de calitate care să insotească investițiile în domeniul cultural pe întreaga durată a implementării proiectelor.